Katrien Heylen - Veronique Claessens

Kinesitherapie

Naast de klassieke kinesitherapie zoals manuele therapie, functionele training en revalidatie zijn er vaak nog andere therapieën die wij behandelen:

  • Kaakproblematiek (klemmen van de tanden, knarsetanden, …)
  • Cardiale revalidatie
  • BPPV (benigne paroxysmale positioneringsvertigo): hierbij zijn de kristallen in het middenoor verplaatst en kan dit heel eenvoudig op 1 of 2 behandelingen opgelost zijn via enkele repositietechnieken. De draaistoornissen kunnen dan al snel verdwijnen na de eerste behandeling.
  • Neurologische revalidatie: na een CVA (beroerte), paraplegie, parkinson, neuromusculaire aandoeningen,…