Katrien Heylen - Veronique Claessens

Kinesitherapie

Meer bepaald via autogene drainage leren we de patiënt de eigen longen te draineren. Het wordt vooral toegepast bij infectieziekten zoals bronchitis, bronchiolitis, longontsteking zowel acuut als chronisch. Bij volwassenen zal dit gebeuren via neusspoelingen, correct aanleren van het gebruik van aërosol en puffer en technieken om de slijmen te transporteren en op te hoesten. Bij jonge kinderen en baby’s zal dit eerder geassisteerd zijn door de kinesitherapeut met zachte druk op de borstkas aangezien zij nog niet bekwaam genoeg zijn om zelf dit uit te voeren.